Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Svim posjetiocima kompleksa „Aquareumal“ na raspolaganju su dijagnostičke usluge, specijalistički pregledi i fizikalne procedure, za čiji kvalitet brinu visokospecijalizirani stručnjaci u objektu Reumal, a koji je samo 20-tak metara udaljen od apartmanskog naselja.
Višegodišnja tradicija u liječenju reumatskih i drugih oboljenja, vrhunsko medicinsko osoblje, luksuzan smještaj u apartmanima Aquareumala najbolja su preporuka za korištenje medicinskih tretmana koje nudimo u aranžmanu „HARMONIJA ZDRAVLJA“.
Indikacije za medicinski tretman u Aquareumalu su:

  • upalni i degenerativni reumatizam (sistemski, zglobni, vanzglobni)
  • posttraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu
    (traumatološka, ortopedska, neurohirurška, rekonstruktivnoplastična)
  • oboljenja i povrede centralnog i perifernog nervnog sistema
  • bolesti mišića (nasljedne i stečene)
  • posturalni deformiteti (nasljedni i stečeni)

Fojnička termalna voda stoljećima je korištena u ljekovite svrhe. Primjenjujući standardnu klasifikaciju a na osnovu svih urađenih analiza, može se zaključiti da fojnička termalna voda pripada slabo mineralnim vodama hidrokarbonatno – sulfatno – kalcijsko – natrijskog tipa, da je po gasonosti - azotna, po radioaktivnosti - radonska, te temperaturi - hipotermalna. Isto tako vrijedno je istaći da se u njoj nalaze rijetki mikroelementi kao što su litijum, stroncijum i rubidijum koji su u balneološkom pogledu veoma značajni za kompleksno djelovanje vode na ljudsko zdravlje.