Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Fojnica ima bogato kulturno-historijsko naslijeđe, a među brojnim spomenicima kulture posebno se ističu: Franjevački samostan, Musafirhana, Atik i Hadži-Muharemova džamija, tekije, ostaci srednjovjekovnih tvrđava i bosanski stećci.
Franjevački samostan sagrađen je 1339. godine. U samostanu se čuva grbovnik bosanskih, srednjovjekovnih vlastelina, a arhiv samostana posjeduje mnogo rijetkih rukopisa i dokumenata, među kojima je i čuvena Ahdnama, pismena garancija Sultana Muhameda II Fatiha kojom garantuje lična i imovinska prava i slobode građana. U biblioteci samostana čuvaju se stari primjerci prvih printanih knjiga iz 15. stoljeća, poznatih kao Inkonabule. Atik džamija je najstarija džamija u Fojnici, datira iz 1551. godine. U Atik mahali nalazi se i najstariji sačuvani objekat od javnog značaja Musafirhana u kojoj je do danas sačuvan rukopisni primjerak Kur´ana iz 1648. godine.
U kulturno-historijskom naslijeđu fojničkog kraja značajno mjesto zauzimaju i tri tekije nakšibendijskog reda. Tekijska zgrada u Fojnici, do požara 1945. godine nalazila se na zapadnoj strani groblja Čaršijske džamije. Danas u Fojnici egzistiraju još dvije tekije, tekija u Vukeljićima nastala 1780. godine i tekija na Oglavku, izgrađena 1798. godine. Uz ove tekije sagrađena su i turbeta njihovim osnivačima, a u neposrednoj blizini tekije u Vukeljićima smješten je i muzej. Muzej posjeduje bogatu zbirku starih rukopisa i knjiga, nošnji i posuđa, te slika i levhi koji govore o bogatstvu i raznolikosti života u ovim krajevima, tokom proteklih stoljeća.
U okolini Fojnice nalaze se i ostaci srednjovjekovnih utvrđenja (Kozograd, Kaštela i Zvonigrad) kao i srednjovjekovno topioničarsko naselje - Lagumi. A o postojanju i djelovanju bosanske crkve na ovim prostorima govori veliki broj nekropola sa stećcima, koji su ostali sačuvani do današnjih dana. Stećci se nalaze na lokalitetima Ostružnica, Dusina, Otigošće i Lužine odakle su dva velika stećka, oba u obliku sljemenika, od kojih je jedan dekorisan ukrasnom rozetom sa 8 latica, premješteni u kompleks Aquareumala.